Льготы на газ для учителей пенсионеров в украине


Чи забезпечується безоплатними комунальними послугами сільський педагог, якщо вже 3 роки перебуває на пенсії за вислугу років?

Частиною 4 статті 57 Закону України «Про освіту» в редакції від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР з наступними змінами встановлено, що педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було внесено зміни до зазначеної частини цієї статті, якими передбачалося, що пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, надаються працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Але рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 зміни, внесені Законом № 107-VI визнано неконституційними.

Порядок забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року № 341/651/619/769, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1193/13067.

Згідно з пунктом 2 Порядку право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають, зокрема, педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу і перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" (із змінами); а також пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками в сільській місцевості і селищах міського і проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних працівників.

При цьому передбачена умова, щоб на момент виходу на пенсію мала місце робота на відповідних посадах (для педагогічних працівників - це робота на педагогічних посадах). Але вимоги щодо виду пенсії не встановлено.

Порядком не встановлено також обмежень щодо реалізації права на безоплатне користування цими послугами залежно від отримуваного доходу.

Про застосування на даний час цього Порядку зазначається в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 407 «Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій», яка набрала чинності з 1 травня 2008 року.

На запит Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України щодо порядку надання державних гарантій педагогічним працівникам та пенсіонерам з їх числа в сільській місцевості і селищах міського типу відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» Міністерством освіти і науки України у листі від 27.02.2012 р. № 1/11-2527 «Щодо порядку надання державних гарантій, який регулюється нормативно-правовими актами» повідомляється, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 426 "Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу" не поширюється на пенсіонерів, які залишили роботу на посадах педагогічних працівників.

Такі пенсіонери повинні бути включені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

Зазначений реєстр запроваджено з метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою.

За роз'ясненням Мінсоцполітики, до цього реєстру включається інформація про пенсіонерів, які мають право на пільги (у тому числі і тих, які працювали на педагогічних посадах).

Згадані гарантії пенсіонерам з числа педпрацівників надаються за рахунок субвенції з державного бюджету.

Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».

Головними розпорядниками коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг (гарантій) з житлово-комунальних послуг, на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива, зокрема, і передбачених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" є управління праці та соціального захисту населення.

У листі також повідомляється, що в даний час існує суперечність між постановами КМУ № 530 від 28.05.2008 та № 426 від 31.03.2003 р., оскільки в першій постанові йдеться про межу розміром 900 грн. при наданні пільг, а в другій - про податкову соціальну пільгу, розмір якої щорічно змінюється шляхом відповідного розрахунку.

Рішенням Конституційного Суду ще від 22.05.2008 № 10-рп/2008 введення податкової соціальної пільги було визнано неконституційним. Тобто обидві постанови у зазначеній вище частині суперечать діючому законодавству.

Виходячи з викладеного, у 2012 (як і в попередні роки) гарантоване державою безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм для педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа повинно реалізуватись у повному обсязі, оскільки постанови як підзаконні акти не можуть звужувати положень законів України, бо вони мають вищу юридичну силу.

Тож пенсіонерка, яка вийшла на пенсію за вислугу років з педагогічної посади навчального закладу сільської місцевості, має право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням за наявності стажу роботи не менше трьох років, незалежно від виду пенсії.

Ці гарантії забезпечуються в межах норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».

Зокрема, безоплатне освітлення житла надається у розмірі 30 кВт. год. на місяць незалежно від кількості осіб, які мають на це право.

У будинках, які обладнано електроопалювальними установками, використовується 28 кВт. годин електричної енергії на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період з розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім”ю. Природний газ, що використовується на опалення житла, надається з розрахунку на опалення 21 кв. метра опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім’ю – 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на місяць в опалювальний період.

Щодо норм на тверде паливо, то вони затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі.

Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів розміру отримуваної пенсії.

С 2015 по 2018 годы в Украине были серьезно пересмотрены социальные стандарты. Это привело к тому, что некоторые существующие льготные категории граждан получили дополнительные бонусы от государства. А также, к появлению новых бенефициаров.

Помимо расширения категорий были пересмотрены и размеры льгот, а также их натуральное выражение. В результате, многие граждане даже не в курсе, что могут получить скидку на коммунальные или им положены денежные выплаты. Разберемся в этом вопросе и узнаем о всех новинках.

Льготы инвалидам


Кому положены

Законом предусмотрено 5 категорий граждан, которые могут претендовать на льготы по инвалидности:

 • инвалиды 1 группы А;
 • инвалиды 1 группы Б;
 • инвалиды 2 группы;
 • инвалиды 3 группы;
 • дети-инвалиды.

С марта 2018 года вступили в силу поправки, согласно которым инвалидам первой группы больше не нужно проходить ежегодную комиссию МСЭ. Статус присваивается пожизненно. То же касается и детей инвалидов.

Для остальных категорий граждан потребуется регулярное подтверждение того, что их состояние здоровья не улучшилось.

Виды льгот

В зависимости от группы инвалидности государством предусмотрены различные варианты социальной помощи. Наименьший пакет льгот у инвалидов третьей группы. Также следует отметить, что лица с более высокой степенью наследуют все льготы предыдущей.

Рассмотрим, какие привилегии предусмотрены для инвалидов в 2019 году:

1 группа 2 группа 1 группа
При амбулаторном лечении бесплатные лекарства по рецепту врача, если размер пенсии не превышает минималку Те же права Те же права
При амбулаторном лечении в любом случае 50% скидки на лекарства по рецепту врача Те же права Те же права
Льготы на приобретение очков, протезов, прочих специальных устройств Те же права Те же права
Бесплатные путевки на курорт, при наличии медицинского заключения Те же права Те же права
50% скидка на ЖД билеты, автобусы и речной транспорт с 1 октября по 15 мая, такая же скидка предусмотрена для 1 сопровождающего Те же права Те же права
Бесплатный проезд в городском транспорте, кроме метро, 1 сопровождающий также едет бесплатно Те же права Те же права
Право на первоочередное улучшение жилищных условий при наличии оснований Те же права Нет
Инвалиды по зрению могут бесплатно использовать радио трансляторы Те же права Нет

Следует отличать льготы от субсидий. Первые предполагают получение определенных скидок на услуги, вплоть до безоплатного получения. Вторые направлены на снижение финансовой нагрузки лиц, которые получают доход на уровне прожиточного минимума.

С 1 мая 2019 года принят закон, который временно ограничивает права лиц на социальную помощь от государства. Речь идет о том, что лица, имеющие льготы, теряют их при оформлении субсидии.

Быстрые деньги от государства. Положенные вам льготы, о которых вы даже не подозревали

Разберемся, что выгоднее, льготы или субсидия. Для этого подсчитаем какую сумму государство готово компенсировать. Делается это по следующей формуле:

 • среднемесячный доходы семьи/количество членов семьи/прожиточный минимум/2х15%;
 • полученное в процентах значение умножается на среднемесячный доход семьи, что и составляет сумму компенсации.

Рассмотрим конкретный пример:

 • состав семьи – 2 взрослых человека;
 • средний доход за месяц – 7800 грн.

Подставив значения в формулу, получим:

 • 7800/2/1853/2х15%=15,8%;
 • 7800х15,8= 1231,24 грн.

Учитывая, что средняя платежка за коммунальные составляет 1000-1500 грн., размера субсидии вполне хватит для погашения задолженности по коммунальным.

С другой стороны, субсидии начисляются только в пределах установленных государством норм, при их превышении доплату лица обязаны делать за собственные средства.

В указанном примере предполагается, что площадь квартиры не превышает 37 кв. м. (13,56 на человека+10 на семью), а потребление коммунальных услуг осталось в пределах:

 • 1.4171 Гкал тепла (37х0,0383);
 • 4 куб. метра газа;
 • 4 куб. метра холодной воды, 7,2 кум. метра при наличии центральной подачи горячей воды (по 2 и 3,6 куб. м. на 1 человека);
 • 7,2 куб. метра на водоотведение (3,6 куб. м. на 1 человека).

Касательно электроэнергии вопрос регулируется отдельными нормативно-правовыми актами. В среднем показатель не должен превышать 150 кВт на квартиру или 450 кВт, если используется электроотопление.

Претендовать на получение субсидии могут те, кто платит 15% и более процентов за коммунальные от суммы среднемесячного дохода на семью. Тема эта обширна и нельзя однозначно сказать, что выгоднее: субсидии или же льготы. При этом наличие прав на льготы значения не имеет.

Чтобы однозначно разобраться в вопросе, следует проконсультироваться со специалистом управления социальной защиты населения.

Что касается выплат, положенных инвалидам, ничего не поменялось. Речь все также идет о пенсии по инвалидности, которая к концу 2019 года составит 1638 грн. На такую сумму может претендовать только первая группа, для других установлены следующие показатели:

 • 2 группа – 1474,2 грн.
 • 3 группа – 819 грн.

По оплате счетов ЖКХ для инвалидов не предусмотрено льгот. Исключение составляют случаи, когда лицу присваивается первая группа инвалидности из-за участия в боевых действиях.

Государство предоставляет 100% скидку на оплату СДПТ, воды, газа и света, в пределах средних норм потребления (те же, что и для субсидий).

Как получить

Льготы полагаются сразу же после присвоения статуса инвалида. Чтобы его получить, необходимо выполнить следующие действия:

 • проконсультироваться с терапевтом районной поликлиники;
 • получить назначение на прохождение комиссии МСЭ;
 • предоставить комиссии копии паспорта, трудовой книжки, амбулаторной карты, заявление, характеристику с места работы или учебы, акт Н1, если инвалидность произошла вследствие производственной травмы;
 • получить справку об инвалидности.

На практике не редко бывают случаи, когда МСЭ признает человека инвалидом третьей группы вместо назначения второй. В случае несогласия с решением, его можно обжаловать в течение 1 месяца.

Со справкой и паспортом следует обратится в управление социальной защиты. После обработки данных ОСМД, ЖЭКам и поставщикам коммунальных услуг поступит информация о том, что лицо имеет льготу и начисления коммунальных должны происходить с ее учетом.

Льготы участникам боевых действий и участникам АТО


Кому положены

Согласно действующему законодательству к участникам боевых действий относятся военнослужащие, которые проходили срочную или контрактную службу в горячих точках и фактически принимали участие в вооруженных столкновениях.

Те же правила относятся и к участникам АТО. Для получения льгот обязательным условием является нахождение на линии фронта. Штабным работникам и прочим военнослужащим, которые не принимали фактического участия в конфликте льготы не положены.

Факт подтверждается выпиской из части, в которой служило лицо. В документе указываются годы службы, звание и характеристика.

Поскольку в 2014 году произошел конфликт, перевернувший историю современной Украины, появилось понятие «участник АТО». Фактически оно тождественно закрепленному в законодательстве термину УБД. Отличие в том, что расширен перечень лиц, которые могут претендовать на льготы.

К ним относятся:

 • военнослужащие регулярной армии;
 • служащие национальной гвардии;
 • участники добровольческих батальонов;
 • сотрудники СБУ и МВД.

Для этого необходимо подтвердить, что лицо находилось в АТО более 30 дней или принимало непосредственное участие в бою.

Виды льгот

Полный исчерпывающий перечень закреплен в Законе Украины «О статусе ветеранов войны»:

 • бесплатная юридическая помощь;
 • первоочередное обеспечение жильем в случае, если лицо имеет право на улучшение жилищных условий;
 • бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте;
 • 75% скидка на коммунальные платежи;
 • бесплатный проезд на самолете, корабле или поезде 1 раз в два года, или ежегодно со скидкой 50%;
 • бесплатные лекарства по рецепту лечащего врача;
 • бесплатные путевки в санаторий 1 раз в год.

Более подробно проконсультироваться по вопросам льгот можно в районном департаменте социальной политики и защиты населения.

Как получить

Процедура получения достаточно проста:

 • обратится в госдепартамент по делам ветеранов войны и участников АТО, запись по телефонам (044) 281-08-50, (044) 281-08-48);
 • предоставить паспорт, копии приказов о назначении, выписки из части;
 • дождаться решения комиссии и получить удостоверение.

При наличии необходимых документов процедура занимает не больше недели времени. Пользоваться льготами можно с момента получения удостоверения.

При этом, лицо обязано уведомить коммунальные службы об изменении своего правового статуса либо обратится в управление социальной защиты, чтобы специалисты конторы передали данные коммунальщикам.

Льготы детям войны


Кому положены

Закон Украины «О социальной защите детей войны» определяет, что к данной категории относятся все лица, которым к 09.05.1945 не исполнилось 18 лет. Не сложно подсчитать, что самому молодому представителю данной категории сейчас 74 года.

Впервые вопрос льгот для данной категории был рассмотрен в 2004 году и на тот момент принятые меры были актуальны. Пересмотр нормативно-правового акта последний раз проводился в 2018 году, но каких-либо серьезных изменений внесено не было.

Виды льгот

По закону детям войны положены следующие льготы:

 • преимущественное право на рабочее место при сокращении;
 • возможность использовать отпуск на свое усмотрение в удобное время года;
 • помощь в случае временной нетрудоспособности в размере 100% оклада;
 • право на получение земельного участка вне очереди;
 • скидка 25% на коммунальные;
 • бесплатное лечение в военных госпиталях.

Фактически, кроме двух последних пунктов у детей войны льгот нет. В 2019 году ситуация по вопросу также не будет пересматриваться.

Как получить

Согласно действующему законодательству статус положен по рождению. Чтобы подтвердить его документально, достаточно обратиться в районном департаменте социальной политики и защиты населения.

Помимо оформления необходимых бумаг, есть возможность получить консультацию и узнать, как использовать льготы на практике. Поскольку к ним законом предусмотрены определенные оговорки.

Льготы чернобыльцам


Кому положены

Помимо тех, кто принимал непосредственное участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, к чернобыльцам относятся:

 • лица, получившие лучевую болезнь;
 • работники предприятий по утилизации ядерных отходов;
 • ликвидаторы других аварий, связанных с выбросами радиации;
 • сотрудники полигонов ядерного вооружения;
 • лица, проживающие в непосредственной близости от радиоактивных объектов не мене 4 лет.

Законодательством определено 4 группы чернобыльцев. С учетом тяжести полученных травм представителей первой группы уже не осталось в живых.

Ко второй группе относятся те, кто работал в зоне отчуждения с момента аварии по 1987 год. К третьей – эта же категория, при условии, что на объект прибыли с июня 1986.

Четвертая группа – жители городов, пострадавших от излучения, при условии, что они проживали в них с 1989 или ранее.

Виды льгот

В 2014 году правительство отменило практически все льготы чернобыльцам. В 2018 Конституционный Суд признал решение незаконным и восстановил положения предыдущего закона.

Проблема оказалась в том, что в бюджете не было денег для реализации программы помощи чернобыльцам. Ситуацию обещали исправить и заложили средства в бюджет 2019 года. Но чиновники и государственные учреждения неохотно идут на предоставление льгот.

По состоянию на 2019 год чернобыльцам положено:

 • 50% скидка на коммунальные;
 • 25% компенсации на питание, предусмотренной Приказом Минсоцполитики № 111 от 25.01.2017;
 • бесплатные лекарства по рецепту лечащего врача;
 • обеспечение детей местами в садиках и школах;
 • первоочередное бесплатное медицинское обслуживание;
 • первоочередное предоставление земельных участков под строительство;
 • отсутствие налога на землю.

Поскольку вопрос постоянно находится в стадии обсуждения, исчерпывающую информацию по нему можно получить в районном отделении департамента социальной защиты.

Как получить

11 июля 2018 года Кабинет Министров принял постановление, которым учредил региональные комиссии по вопросам лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Теперь для получения статуса достаточно предоставить паспорт, документ, подтверждающий пребывание в зоне отчуждения, и заполненный бланк установленного образца указанной комиссии.

После рассмотрения заявления лицу выдается свидетельство о том, что он является чернобыльцем. С дня получения документа можно пользоваться всеми льготами.

Льготы пенсионерам


Кому положены

При достижении женщинами 55 лет, а мужчинами 60 – указанные лица считаются пенсионерами. Никаких других оснований, кроме достижения установленного законом возраста, законом не предусмотрено.

Виды льгот

Кроме бесплатного проезда в общественном транспорте пенсионерам льгот не полагается. Тем не менее, если на оплату коммунальных услуг они тратят более 15% от дохода, то могут претендовать на субсидию.

С 1 октября 2019 года процедура будет реализована через безналичный банковский расчет. Фактически, деньги сразу же будут поступать на счет коммунальных предприятий, а пенсионеру останется доплатить разницу, если такая будет.

Как получить

С 2017 года в Украине введена новая система пенсионных удостоверений. Теперь вместо бумажного свидетельства можно сразу оформить пластиковый аналог.

Этот вариант окрестили – ID-карта пенсионера. Удобен тем, что можно снимать пенсию без дополнительных кредитных карт.

Для получения достаточно обратится в пенсионный фонд и предоставить паспорт, а также копию трудовой книжки. После проведения сверки документов выдается удостоверение и насчитывается пенсия.


В целом же можно отметить, что в Украине действует достаточно много льгот, но большая их часть закреплена на бумаге. Как отмечают правозащитные организации, этот вопрос требует серьезного пересмотра.

С другой стороны, многие лица, которые претендуют на льготы, подтверждают свои права в судебном порядке, если стандартными методами не удается достичь. желаемого результата.

Мы уверены, что деньги должен получить любой, кому они понадобились. Поэтому имеет большое значение, чтобы у каждого человека была возможность получить краткосрочный кредит. Быстро, без лишних документов, поручителей и не выходя из дому.

 • По полочкам, Статьи
 • 2020-02-09
 • 824 Просмотры
 • 0 комментарии

Мы уже подробно рассказывали о том, какие льготы положены сельским учителям-пенсионерам при использовании электроэнергии для индивидуального отопления. И вот уже Виктор Капусник просит разъяснить, на какую скидку могут претендовать пенсионеры – учителя и медработники, проживающие в сельской местности, при отоплении жилых домов природным газом.

Когда положена льгота?


Предоставление льгот указанным категориям граждан регулируется законами «Об образовании» и «Основы законодательства Украины о здравоохранении». В этих нормативных актах сказано о том, что пенсионеры, ранее работавшие педагогами, медиками и фармацевтами в сельской местности и поселках городского типа и проживающие там, имеют право на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм. При условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в порядке, установленном Кабмином. В этом году налоговая социальная льгота составляет 2940 грн. Следовательно, при получении месячного дохода за последние полгода свыше этой суммы право на льготы утрачивается.

На какую норму?

Если право на льготы есть, то скидка предоставляется в пределах установленных норм. Эти нормы утверждены Постановлением Кабмина «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 14 августа 2019 года). В частности, для индивидуального отопления государство предоставляет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг из расчета 21 кв. метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. При использовании природного газа льгота предоставляется из расчета 4 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в период с 16 октября по 15 апреля включительно.

Рассчитаем на примере

Стоит также отметить, что в этом же Постановлении Кабмина №409 утверждены корректирующие коэффициенты для расчета размеров расхода природного газа на потребности индивидуального отопления. К примеру, в Одесской области для 1-2-этажных домов этот коэффициент составляет 0,787. Предположим, что в сельской местности данного региона в доме площадью 80 кв. м проживает семья из двух пенсионеров – врача и учительницы, которые имеют право на бесплатное пользование отоплением, но не на всю площадь, а лишь на 52,5 кв. метров:

(21 + 21 + 10,50) = 52,5, где

21 кв. м – норма предоставления льготы на одного человека;

10,5 кв. м – норма предоставления льготы на семью.

Следовательно, для обогрева дома государство на бесплатной основе ежемесячно в отопительный период должно выделять такой семье 165,27 куб. м газа:

52,5 х 4 х 0,787 = 165,27,

где 4 куб. м – объем, в пределах которого государство предоставляет льготы на газ для индивидуального отопления на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц;

0,787 – корректирующий коэффициент для расчета расходов природного газа на потребности индивидуального отопления в Одесской области.

В декабре на Одесчине тариф на газ составлял 5,89 грн. за кубометр. Из этого следует, что при расходе газа в таком объеме государство обязано было компенсировать расходы двух пенсионеров в размере 973,44 грн. (165,27 х 5,89 = 973,44).

Одесскую область мы привели в пример лишь для наглядности. Формула расчета льготного газа для пенсионеров-медиков, фармацевтов и учителей везде одинакова. В каждом регионе лишь незначительно отличается цена на газ и корректирующие коэффициенты. Зная их, можно все расчеты произвести самостоятельно.

На заметку

С этого года потребители газа получают две платежки: первая – за газ, вторая – за его транспортировку. Тариф за транспортировку каждый месяц будет одинаковым. Если платить сразу за полгода, можно сэкономить на комиссии в банке (в противном случае стоимость комиссии может быть больше суммы платежа).

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 657 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» внесено зміну до пункту 2 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426, замінивши в абзаці першому слово «четвертої» словом «третьої».

Таким чином, згідно з пунктом 2 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які мають право пільговики (далі - пільги), надаються шляхом відшкодування пільговику передбаченої законодавством частини фактичних витрат за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури, пільги яким передбачаються абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту», пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України «Про культуру» у розмірі грошового еквівалента пільг, визначеного відповідно до цього Порядку. Абзацом третім цього пункту встановлено що пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури надаються щомісяця шляхом зменшення плати за користування житлом з опаленням та освітленням.

Норма про забезпечення державою педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням передбачалася частиною четвертою попередньої редакції Закону України «Про освіту» в редакції від 23.03.1996 № 100/96-ВР з урахуванням унесених змін.

З прийняттям нової редакції Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII норма щодо пільгового безплатного користування житлом з опаленням та освітленням передбачена у частині третій статті 57. Як і в попередньому законі, так і в чинному встановлено, що зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 1 Порядку пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законом мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу (далі - пільговики), щодо знижки плати за користування житлом, паливом та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія тощо), надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу пільговика за попередні шість місяців (далі - середньомісячний дохід) не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, визначеної відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України.

Тобто пільговиками в застосуванні Порядку вважаються лише працівники, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Щодо пенсіонерів з числа педагогічних працівників, то відповідно пункту 2 Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, що розроблений на виконання пункту 5 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2002 № 256, право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, працівниками у сільській місцевості і селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних працівників.

Тож залежність від сукупного доходу для забезпечення пільгами на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням стосується лише педпрацівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу. Такий сукупний дохід у 2018 році не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на 1 січня 2018 року складає 1762 грн, збільшеного в 1,4 рази та заокругленого до 10 гривень, тобто розміру 2470 гривень.

Пенсіонери з числа педагогічних працівників не є пільговиками, для яких застосовується обмеження сукупним доходом для отримання зазначених пільг.

В одном из номеров нашей газеты мы уже подробно рассказывали о том, какие льготы положены сельским учителям-пенсионерам при использовании электроэнергии для индивидуального отопления. И вот уже Виктор Капусник просит разъяснить, на какую скидку могут претендовать пенсионеры – учителя и медработники, проживающие в сельской местности, при отоплении жилых домов природным газом.

Когда положена льгота?

Предоставление льгот указанным категориям граждан регулируется законами «Об образовании» и «Основы законодательства Украины о здравоохранении». В этих нормативных актах сказано о том, что пенсионеры, ранее работавшие педагогами, медиками и фармацевтами в сельской местности и поселках городского типа и проживающие там, имеют право на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм. При условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в порядке, установленном Кабмином. В этом году налоговая социальная льгота составляет 2940 грн. Следовательно, при получении месячного дохода за последние полгода свыше этой суммы право на льготы утрачивается.

На какую норму?

Если право на льготы есть, то скидка предоставляется в пределах установленных норм. Эти нормы утверждены Постановлением Кабмина «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 14 августа 2019 года). В частности, для индивидуального отопления государство предоставляет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг из расчета 21 кв. метр отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. При использовании природного газа льгота предоставляется из расчета 4 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в период с 16 октября по 15 апреля включительно.

Рассчитаем на примере

Стоит также отметить, что в этом же Постановлении Кабмина №409 утверждены корректирующие коэффициенты для расчета размеров расхода природного газа на потребности индивидуального отопления. К примеру, в Одесской области для 1-2-этажных домов этот коэффициент составляет 0,787. Предположим, что в сельской местности данного региона в доме площадью 80 кв. м проживает семья из двух пенсионеров – врача и учительницы, которые имеют право на бесплатное пользование отоплением, но не на всю площадь, а лишь на 52,5 кв. метров:

(21 + 21 + 10,50) = 52,5, где

21 кв. м – норма предоставления льготы на одного человека;

10,5 кв. м – норма предоставления льготы на семью.

Следовательно, для обогрева дома государство на бесплатной основе ежемесячно в отопительный период должно выделять такой семье 165,27 куб. м газа:

52,5 х 4 х 0,787 = 165,27,

где 4 куб. м – объем, в пределах которого государство предоставляет льготы на газ для индивидуального отопления на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц;

0,787 – корректирующий коэффициент для расчета расходов природного газа на потребности индивидуального отопления в Одесской области.

В декабре на Одесчине тариф на газ составлял 5,89 грн. за кубометр. Из этого следует, что при расходе газа в таком объеме государство обязано было компенсировать расходы двух пенсионеров в размере 973,44 грн. (165,27 х 5,89 = 973,44).

Одесскую область мы привели в пример лишь для наглядности. Формула расчета льготного газа для пенсионеров-медиков, фармацевтов и учителей везде одинакова. В каждом регионе лишь незначительно отличается цена на газ и корректирующие коэффициенты. Зная их, можно все расчеты произвести самостоятельно.

С этого года потребители газа получают две платежки: первая – за газ, вторая – за его транспортировку. Тариф за транспортировку каждый месяц будет одинаковым. Если платить сразу за полгода, можно сэкономить на комиссии в банке (в противном случае стоимость комиссии может быть больше суммы платежа).


 • » Обратная связь
 • » Реклама на сайте
 • » Добавить новость
 • » Правила на сайте
 • ГЛАВНАЯ |
 • ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ |
 • ВИДЕО НОВОСТИ |
 • РАБОТА |
 • ГОРСПРАВКА |
 • ТРАНСПОРТ |
 • ТАРИФЫ |
 • КАРТА ГОРОДА |
 • АФИША
 • СПРАВОЧНИК: ТОВАРЫ И УСЛУГИ |
 • Бесплатные объявления •
 • Недвижимость •
 • Услуги •
 • Строительство и ремонт •
 • Авторынок |
 • РЕКЛАМА
 • ГДЕ ОТДОХНУТЬ 2020 |
 • ГОРОДСКОЙ ФОРУМ |
 • ПОГОДА В ГОРЛОВКЕ |
 • ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ |
 • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ |
 • ФОТОГАЛЕРЕЯ

За неделю

За 14 дней

За месяц


В Украине будут по-новому заботиться о стариках.

Сегодня Кабмин планирует рассмотреть законопроект о внесении о социальной защите людей пожилого возраста.

По сравнению с действующим законодательством, изменений много.

Во-первых, уточнят сам термин "пожилые лица", которые сейчас фигурирует в законах.

Если проект примут, в Украине будет сразу несколько категорий украинцев в возрасте:

- лица предпенсионного возраста, которым осталось два года до пенсии;
- лица пожилого возраста (с 60 лет, без привязки к пенсионному возрасту, как сейчас);
- лица старческого возраста (от 75 до 90 лет);
- долгожители (старше 90 лет).

Для разных категорий прописаны разные льготы.

Для лиц предпенсионного возраста преференций, собственно, не так много. Прописано их право на поиск работы через службу занятости, а также переквалификацию.

Кроме того, в случае потери работы такие украинцы могут зарегистрироваться на бирже и получать помощь. Но указано, что она будет выплачиваться "вместо пенсии".

Тогда как действующая формулировка - до момента наступления пенсионного возраста и получения пенсии по возрасту.

То есть, непонятно, будут ли такие выплаты временными, пока человек не достигнет пенсионного возраста, или же постоянными.

Ведь последнем случае людям могут попросту урезать содержание, так как социальная помощь далеко не всегда дотягивает до размера пенсии по возрасту.

Для лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей предусмотрены следующие льготы:

- социальные услуги, в том числе, за счет привлечения негосударственных организаций (им будут компенсировать затраты из бюджета)

- для ветеранов труда — бесплатные рецептурные препараты, которые назначит врач

- для этой же категории граждан — освобождение от коммуналки (в пределах норм потребления, утвержденных Кабмином) и абонплаты за стационарные телефон. Последние две льготы есть и сейчас, их только по другому сформулировали.

- для ветеранов труда — право на бесплатный капремонт квартиры или дома. Эта норма - тоже действующая. Но в новом проекте есть нюанс.

Сейчас такой ремонт проводится в соответствии с Положением о системе обслуживания, ремонта и реконструкции жилых домов, но, если законопроект примут, порядок проведения таких бесплатных ремонтов еще должен прописать Кабмин.

То есть, пока неясно, что в нем будет. А так как в Украине требуют капремонта десятки если не сотни тысяч многоэтажек и частных домов, не исключено, что чиновники творчески откорректируют нормы его проведения, тем более, бесплатно.

- право на помощника, который будет представлять интересы пожилого человека, в том числе, имущественные. Эта льгота распространяется только на лиц, требующих стороннего присмотра

- покупка товаров и продуктов питания по сниженным ценам на ярмарках, в выездных магазинах и пр.

Но такие программы - на усмотрение местных властей и с учетом "финансовых возможностей местных бюджетов". То есть, будут ли они работать на практике - не факт.

- право на "кнопку безопасности". Это специальной устройство, с помощью которого человек может оперативно вызвать подмогу (в частности, "Скорую помощь").

Такие "кнопки" будут выдаваться по необходимости, но обязательно при утрате двигательной активности, тяжелых болезнях и др.

По расчетам Минсоцполитики, на "кнопки безопасности" и бюджета дополнительно понадобится 20 млн гривен (по 800 гривен за штуку) и еще 45 млн в год - на техническую поддержу приборов.

- компенсации на покупку памперсов и пеленок лежачим старикам.

На памперсы Минсоцполитики запросило 365 млн гривен, на пеленки - 182,5 млн.

- льготные цены на билеты в кинотеатры, театры, выставочные залы и музеи. Все затраты, опять-таки, — на местных бюджетах. По их решению могут быть определены отдельные дни для бесплатного посещения музеев.

Но есть льготы, которые действуют сейчас, но могут быть отменены в случае принятия проекта.

Во-первых, предлагается убрать из действующего законодательства пункт о первоочередном праве ветеранов труда на ссуды под застройку или на покупку жилья, дачного участка и пр.

Во-вторых, ветеранов труда хотят лишить права на первоочередное получение "местных строительных материалов на строительство или капремонт жилья".

То есть, самые затратные для бюджета статьи предлагается отменить.

Стоит отметить, что и сейчас эти нормы работают через раз. Но так они законодательно прописаны, старики могут требовать их выполнения. И лишатся такого права с принятием нового законопроекта.

Зато пожилым украинцам обещают содействие в продлении активного образа жизни. Местные власти обяжут создавать специальные программы для туризма, отдыха и творчества наших стариков.

Читайте также: