Ао единый накопительный пенсионный фонд контакты


“БЖЗҚ” АҚ – Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесінің барлық қаржылық және ақпараттық ағындарының сенімді бірыңғай басқарушысы және операторы.

АО “ЕНПФ” – это надежный единый администратор и оператор всех финансовых и информационных потоков накопительной пенсионной системы Республики Казахстан.


 • Записи сообщества
 • Поиск

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

«БЖЗҚ» АҚ байланыс орталығының 2020 жылдың 01 желтоқсаннан 31 желтоқсанына дейінгі жұмыс кестесі:
• жұмыс күндері сағат 9:00 – ден 18: 00-ге дейін
• сенбі және жексенбі күндері – демалыс
• 16, 17, 18, 19 желтоқсан 2020 ж. – мерекелік демалыс күндері
• 2020 ж. 20 желтоқсаны – жұмыс күні
Показать полностью.

Сонымен қатар, www.enpf.kz корпоративтік сайтында, +7 777 000 14 18 нөмірі бойынша WhatsАpp және Viber чат-бот арқылы кеңес алу мүмкіндігі бар және Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter Telegram, Одноклассники әлеуметтік желілеріндегі БЖЗҚ ресми парақшалары байланыс орталығының жұмыс кестесіне сай болады.

График работы call-центра АО «ЕНПФ» с 01 декабря по 31 декабря 2020 года:
• будние дни с 9:00 до 18:00 часов
• суббота и воскресенье – выходные дни
• 16, 17, 18, 19 декабря 2020 г. - праздничные выходные дни
• 20 декабря 2020 г. – рабочий день

Кроме того, возможность получения консультации на корпоративном сайте www.enpf.kz, посредством чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 777 000 14 18 и официальных страниц ЕНПФ в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter Telegram, Одноклассники будет аналогична рабочему графику call-центра.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена


ЖАУАП: ЕЗЖ төлеу кезеңі зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне енгізілмейді, яғни мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін есептеу кезінде ескерілмейді. Бұл ретте ЕЗЖ зейнетақы активтерін айтарлықтай ұлғайтуға мүмкіндік береді, өйткені Қорда жинақталған жинаққа күн сайын инвестициялық табыс есептеледі, тиісінше, жинақталған сома өседі. ЕЗЖ есебінен жинақтарды 50 жастан бастап пайдалануға болады.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена


ОТВЕТ: Период уплаты ДПВ не включается в стаж участия в пенсионной системе, то есть не учитывается при расчете размера государственной базовой пенсионной выплаты. При этом ДПВ позволяют существенно увеличить свои пенсионные активы, так как за каждый день нахождения накоплений в Фонде начисляется инвестиционный доход, соответственно, сумма накоплений растет. Воспользоваться накоплениями за счет ДПВ можно с 50 лет.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

АҚИҚАТ: Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, зейнетақы шоттарындағы ақша салымшының меншігі болып табылады және ол қайтыс болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады.

ФАКТ: Согласно действующему законодательству деньги на пенсионных счетах являются собственностью вкладчика и в случае его смерти наследуются в порядке, установленном законодательством РК.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

Сіз білдіңіз бе.

6,6 млн-нан астам жеке зейнетақы шоттарының иелері (барлық ЖЗШ жалпы санының 54,2%) өздерінің зейнетақы шоттарын интернет арқылы онлайн режимінде тексереді.

Бұл ретте 5,7 млн астам жеке зейнетақы шоттарының (ЖЗШ) жай-күйін салымшылар мен алушылар enpf.kz сайтындағы Жеке кабинет немесе ENPF ұялы қосымшасы арқылы тексеріп отырады. Осындай хабарлау тәсілін таңдағандар саны бір жылда 225 125 адамға (4%) артты.
Показать полностью.

Зейнетақы шотының жай-күйін онлайн режимінде бақылау оңай әрі ыңғайлы!

Более 6,6 млн владельцев индивидуальных пенсионных счетов (54,2% от общего числа всех ИПС) проверяют свой пенсионный счет в режиме онлайн через интернет.

При этом состояние более 5,7 млн индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) проверяются вкладчиками и получателями через Личный кабинет на сайте enpf.kz или мобильное приложение ENPF. Число людей, выбравших такой способ информирования, за год увеличилось на 225 125 человек (4%).

Следить за состоянием своего пенсионного счета в режиме онлайн легко и удобно!

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

2020 жылдың 1 қарашасына қарай Қор салымшыларының шоттарында 12,6 триллион теңге зейнетақы жинақтары қалыптасты. 01.11.2019 жылдан бастап 01.11.2020 жылға дейінгі бір жыл ішінде зейнетақы жинақтарының сомасы екі триллион теңгеден аса немесе 20% өсті.

Зейнетақы жинақтарының негізгі сомасы келесі көрсеткіштерден құралады:
• Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) - 12,3 трлн теңге (жыл басынан бергі өсім – 17%);
• Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) - 305,7 млрд теңге (өсім 24%);
Показать полностью.
• Ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) - 2,16 млрд теңгеге (өсім 11%) жетті.

На 1 ноября 2020 года на счетах вкладчиков Фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,6 триллионов тенге. За год с 01.11.2019 года по 01.11.2020 года сумма увеличились более чем на два триллиона тенге или на 20%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт:
• Обязательных пенсионных взносов (ОПВ) - 12,3 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 17%);
• Обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - 305,7 млрд тенге (рост составил 24%);
• Добровольных пенсионных взносов (ДПВ) - 2,16 млрд тенге (рост 11%).

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена


ЖАУАП: Қайырлы күн, құрметті салымшы. Жеке деректемелерді өзгертудің екі жолы бар:

1. Қордың enpf.kz сайтындағы «Электронды қызмет көрсету» бөлімінде мәзірден «Деректемелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» тармағын таңдап, оған электрондық цифрлық қолтаңба (ЭСҚ) арқылы кіріп, деректемелерге өзгеріс енгізу;
Показать полностью.

2. БЖЗҚ-ның кез келген бөлімшесі арқылы, бірақ карантин уақытында алдын ала жазылу керектігін ескертеміз. Сайттың басты бетіндегі «Электрондық қызмет көрсету» қосымша бетіне өтіп, «Қызмет алу кезегін брондау» баннерін басып, әрі қарай Сіз біздің филиалымызға келуге болатын ыңғайлы уақытты өз бетіңізше таңдай аласыз.

ЭСҚ-ны қашықтан egov.kz сайтында алуға болатындығын атап өткіміз келеді.

Сонымен қатар, кезекші қызметкерлерге осы мәселені шешу үшін қоңырау шала аласыз. ҚР бойынша кезекші қызметкерлердің тізімі enpf.kz сайтында «Байланыс» бөлімінде орналасқан.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена


ОТВЕТ: Добрый день, уважаемый вкладчик! Есть два способа актуализации персональных данных:

1. на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» воспользуйтесь услугой «Внести изменения и (или) дополнения в реквизиты», войдите на страницу с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
Показать полностью.

2. через любое отделение ЕНПФ, но хотим предупредить, что в период карантина необходимо предварительно записаться. Необходимо на главной странице сайта перейти по вкладке «Электронные сервисы», далее кликнуть на баннер «Забронировать очередь на обслуживание», после чего вы можете самостоятельно выбрать удобное для вас время посещения филиала.

Хотим отметить, что ЭЦП можно получить удаленно на сайте egov.kz.

Также, Вы можете позвонить дежурным сотрудникам для решения данного вопроса. Список дежурных сотрудников по РК размещен на сайте enpf.kz в разделе «Контакты».

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

Жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме келесі мәліметтерді көрсетеді:
• Зейнетақы жинақтарының сомасын
• Есептелген инвестициялық кірістің сомасын
• Комиссиялық сыйақы мөлшерін
• Зейнетақы жарналарының, сыйақылардың, аударымдардың сомасын
Показать полностью.
• Зейнетақы жинақтарының және/немесе ұсталған ЖТС төлемдерінің мөлшерін
• Инфляция туралы ақпарат

***

Выписка с вашего индивидуального пенсионного счета покажет:
• Сумму пенсионных накоплений
• Сумму начисленного инвестиционного дохода
• Величину комиссионного вознаграждения
• Сумму пенсионных взносов, пени, переводов
• Сумму выплат пенсионных накоплений и/или удержанного ИПН
• Информацию об инфляции

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

БЖЗҚ-ның 200-ге жуық бөлімшесі жұмыстарын қызмет көрсетудің қалыптасқан күндізгі режимінде, қауіпсіздіктің барлық санитарлық шараларын сақтай отырып жалғастыруда.

Алдын ала жазылудың қажет екенін естеріңізге саламыз. Күндізгі режимде қабылдауға жазылуды enpf.kz корпоративтік сайтында екі-үш әрекетпен-ақ оп-оңай іске асыруға болады.
Показать полностью. Сайттың басты бетіндегі «Электрондық қызмет көрсету» қосымша бетіне өтіп, «Қызмет алу кезегін брондау» баннерін басып, әрі қарай Сіз біздің филиалымызға келуге болатын ыңғайлы уақытты өз бетіңізше таңдай аласыз.

Филиалдардың жұмыс тәртібі жұмыс күндері 9:00-ден 18:00-ге дейін, сенбі және жексенбі – демалыс күндері. Түскі үзіліс кезінде, яғни 13:00-ден 14:00-ге дейін операциялық зал желдетуге, ылғалды шүберекпен сүртіп алуға және дезинфекциялауға/кварцтауға жабылады. Сонымен қатар жұмыс күнінің бірінші және екінші жартысында жұмыс үстелін, орындықтарды, есік тұтқаларын және т.б. дезинфекциялауға арналған 15 минуттық екі техникалық үзіліс қарастырылған.

Около 200 отделений ЕНПФ продолжают работу в привычном очном режиме обслуживания при соблюдении всех санитарных мер безопасности.

Рекомендуется предварительная запись. Записаться на очный приём можно на корпоративном сайте enpf.kz буквально в два-три клика. Необходимо на главной странице сайта перейти по вкладке «Электронные сервисы», далее кликнуть на баннер «Забронировать очередь на обслуживание», после чего вы можете самостоятельно выбрать удобное для вас время посещения филиала.

Режим работы филиалов в будние дни с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье - выходные дни. Во время перерыва с 13:00 до 14:00 операционные залы закрываются на проветривание, влажную уборку и дезинфекцию/кварцевание. Предусмотрены также два технических перерыва по 15 минут в первой и второй половине дня для дезинфекции рабочих поверхностей, стульев, ручек дверей, поручней и т.д., проветривания помещений. Кроме того, внутри отделений очерчены специальные обозначения для соблюдения социального дистанцирования.

Москва

111123 , г. Москва, ул. Плеханова, дом 4

Телефон: 8 (495) 604-42-46

График работы:
Пн-Чт – 09:00 – 18:00
Пт – 09:00 – 16:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 12:30 – 13:15

Альметьевск

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д.60

Телефоны:
(8553) 37-73-73;
(8553) 45-45-36

График работы / Прием клиентов:
Пн-Чт – 07:45 – 17:00 / 07:45 – 16:00
Пт – 07:45 – 15:45 / 07:45 – 15:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 12:00 – 13:00

Казань

Адрес: 420124, Республика Татарстан,
город Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 17

Телефоны:
(843) 223 - 09 - 37
(843) 223 - 09 - 38
(843) 223 - 09 - 40
(843) 223 - 09 - 41

График работы:
Пн-Чт – 08:00 – 17:00
Пт - 08:00 – 15:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 12:00 – 12:45

Санкт-Петербург

Адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, д.12

График работы:
Пн-Чт – 09:00 – 18:00
Пт – 09:00 – 16:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 13:00 – 13:45

Набережные Челны

423800, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, д. 29/2, (пос. ГЭС 4/01)

Офис 314: тел. (8552)74-74-72

Офис 114: тел. (8552) 74-74-94, 74-74-95, 74-74-93

График работы:
Пн-Чт – 08:00 – 17:00
Пт - 08:00 – 15:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 12:00 – 12:45

Нижнекамск

Адрес: 423584, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д.53А, офис 26

Телефон: (8555) 43-89-22

График работы:
Пн-Чт – 08:00 – 17:00
Пт - 08:00 – 15:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 12:00 – 12:45

Пермь

Адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

Телефон: (342) 254-34-98; 254-34-99.

График работы:
Пн-Чт – 09:00 – 18:00
Пт – 09:00 – 16:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 13:00 – 13:45

Ростов-на-Дону

Адрес: 344006, г.Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д.51, литер "Б", офис 213

Телефон: (863) 292-36-63, (863) 292-36-64

График работы:
Пн-Чт – 09:00 – 18:00
Пт – 09:00 – 16:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 13:00 – 13:45

Стерлитамак

Адрес: 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира, 18, 2 этаж, офис 2-3

Телефон: (3473) 25-66-60, 25-55-50

График работы:
Пн-Чт – 09:00 – 18:00
Пт – 09:00 – 16:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 13:00 – 13:45

Адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 70, корп. 1

Телефон: (347) 216-45-05

График работы:
Пн-Чт – 09:00 – 18:00
Пт – 09:00 – 16:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 13:00 – 13:45

Чебоксары

Адрес: 428000, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52, корп. 2, офис 131

Телефон: (8352) 39-53-10, 39-53-20

График работы: Пн-Чт – 08:00 – 17:00
Пт - 08:00 – 15:45
Сб-Вс – выходной
Перерыв: 12:00 – 12:45

Физическим лицам
 • Cтать клиентом
 • Результат инвестирования СПН
 • Система гарантирования
 • Информация о порядке перехода из НПФ в НПФ/ПФР
 • Выплаты за счет СПН
 • Документы
 • Пенсионные программы
 • Инициатива
 • Достаток
 • Золотой век
 • Серебряный век
 • Начало
 • Забота
 • Семейная
 • Пенсионный договор
 • Пенсионные взносы
 • Выплата пенсии
 • Правопреемство
 • Расторжение
 • Налоговые льготы
 • Документы
Юридическим лицам
 • Пенсионные программы
 • Пенсионный договор
 • Деловая репутация
 • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
 • FATCA
 • Инвестиционная политика
 • Политика управления рисками
 • Политика безопасности персональных данных
 • Специальная оценка условий труда
 • История Фонда
 • Вакансии
 • Сотрудничество
 • Реквизиты

АО «Национальный НПФ»
Все права защищены © 2005-2020
 • Контакты
 • Пользовательское соглашение
 • Обратная связь
 • Личный пенсионный кабинет
 • Вопросы и ответы
 • Задать вопрос фонду
 • Сообщить о проблеме
 • Пенсионный калькулятор
 • Контакты
 • Поиск по сайту

Обращаем внимание, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки подразделения Фонда в Казани, Нижнекамске, Перми, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Стерлитамаке и Чебоксарах осуществляют прием только по предварительной записи. Записаться на прием возможно одним из удобных для вас способов:

 • по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 555-999-1.
 • по телефону офиса Фонда в вашем регионе.

Осознавая степень ответственности за безопасность посетителей, мы заботимся о мерах дезинфекции помещений и обеспечили нанесение специальной разметки в целях соблюдения дистанции между клиентами. Однако мы призываем, по возможности, пользоваться доступными дистанционными услугами Национального НПФ. При посещении офиса просим не забывать надевать защитные маски и перчатки.

Будьте здоровы, берегите себя и своих родных!


“БЖЗҚ” АҚ – Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесінің барлық қаржылық және ақпараттық ағындарының сенімді бірыңғай басқарушысы және операторы.

АО “ЕНПФ” – это надежный единый администратор и оператор всех финансовых и информационных потоков накопительной пенсионной системы Республики Казахстан.


 • Записи сообщества
 • Поиск

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

«БЖЗҚ» АҚ байланыс орталығының 2020 жылдың 01 желтоқсаннан 31 желтоқсанына дейінгі жұмыс кестесі:
• жұмыс күндері сағат 9:00 – ден 18: 00-ге дейін
• сенбі және жексенбі күндері – демалыс
• 16, 17, 18, 19 желтоқсан 2020 ж. – мерекелік демалыс күндері
• 2020 ж. 20 желтоқсаны – жұмыс күні
Показать полностью.

Сонымен қатар, www.enpf.kz корпоративтік сайтында, +7 777 000 14 18 нөмірі бойынша WhatsАpp және Viber чат-бот арқылы кеңес алу мүмкіндігі бар және Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter Telegram, Одноклассники әлеуметтік желілеріндегі БЖЗҚ ресми парақшалары байланыс орталығының жұмыс кестесіне сай болады.

График работы call-центра АО «ЕНПФ» с 01 декабря по 31 декабря 2020 года:
• будние дни с 9:00 до 18:00 часов
• суббота и воскресенье – выходные дни
• 16, 17, 18, 19 декабря 2020 г. - праздничные выходные дни
• 20 декабря 2020 г. – рабочий день

Кроме того, возможность получения консультации на корпоративном сайте www.enpf.kz, посредством чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 777 000 14 18 и официальных страниц ЕНПФ в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter Telegram, Одноклассники будет аналогична рабочему графику call-центра.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена


ЖАУАП: ЕЗЖ төлеу кезеңі зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне енгізілмейді, яғни мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін есептеу кезінде ескерілмейді. Бұл ретте ЕЗЖ зейнетақы активтерін айтарлықтай ұлғайтуға мүмкіндік береді, өйткені Қорда жинақталған жинаққа күн сайын инвестициялық табыс есептеледі, тиісінше, жинақталған сома өседі. ЕЗЖ есебінен жинақтарды 50 жастан бастап пайдалануға болады.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена


ОТВЕТ: Период уплаты ДПВ не включается в стаж участия в пенсионной системе, то есть не учитывается при расчете размера государственной базовой пенсионной выплаты. При этом ДПВ позволяют существенно увеличить свои пенсионные активы, так как за каждый день нахождения накоплений в Фонде начисляется инвестиционный доход, соответственно, сумма накоплений растет. Воспользоваться накоплениями за счет ДПВ можно с 50 лет.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

АҚИҚАТ: Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, зейнетақы шоттарындағы ақша салымшының меншігі болып табылады және ол қайтыс болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады.

ФАКТ: Согласно действующему законодательству деньги на пенсионных счетах являются собственностью вкладчика и в случае его смерти наследуются в порядке, установленном законодательством РК.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

Сіз білдіңіз бе.

6,6 млн-нан астам жеке зейнетақы шоттарының иелері (барлық ЖЗШ жалпы санының 54,2%) өздерінің зейнетақы шоттарын интернет арқылы онлайн режимінде тексереді.

Бұл ретте 5,7 млн астам жеке зейнетақы шоттарының (ЖЗШ) жай-күйін салымшылар мен алушылар enpf.kz сайтындағы Жеке кабинет немесе ENPF ұялы қосымшасы арқылы тексеріп отырады. Осындай хабарлау тәсілін таңдағандар саны бір жылда 225 125 адамға (4%) артты.
Показать полностью.

Зейнетақы шотының жай-күйін онлайн режимінде бақылау оңай әрі ыңғайлы!

Более 6,6 млн владельцев индивидуальных пенсионных счетов (54,2% от общего числа всех ИПС) проверяют свой пенсионный счет в режиме онлайн через интернет.

При этом состояние более 5,7 млн индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) проверяются вкладчиками и получателями через Личный кабинет на сайте enpf.kz или мобильное приложение ENPF. Число людей, выбравших такой способ информирования, за год увеличилось на 225 125 человек (4%).

Следить за состоянием своего пенсионного счета в режиме онлайн легко и удобно!

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

2020 жылдың 1 қарашасына қарай Қор салымшыларының шоттарында 12,6 триллион теңге зейнетақы жинақтары қалыптасты. 01.11.2019 жылдан бастап 01.11.2020 жылға дейінгі бір жыл ішінде зейнетақы жинақтарының сомасы екі триллион теңгеден аса немесе 20% өсті.

Зейнетақы жинақтарының негізгі сомасы келесі көрсеткіштерден құралады:
• Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) - 12,3 трлн теңге (жыл басынан бергі өсім – 17%);
• Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) - 305,7 млрд теңге (өсім 24%);
Показать полностью.
• Ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) - 2,16 млрд теңгеге (өсім 11%) жетті.

На 1 ноября 2020 года на счетах вкладчиков Фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,6 триллионов тенге. За год с 01.11.2019 года по 01.11.2020 года сумма увеличились более чем на два триллиона тенге или на 20%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт:
• Обязательных пенсионных взносов (ОПВ) - 12,3 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 17%);
• Обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - 305,7 млрд тенге (рост составил 24%);
• Добровольных пенсионных взносов (ДПВ) - 2,16 млрд тенге (рост 11%).

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена


ЖАУАП: Қайырлы күн, құрметті салымшы. Жеке деректемелерді өзгертудің екі жолы бар:

1. Қордың enpf.kz сайтындағы «Электронды қызмет көрсету» бөлімінде мәзірден «Деректемелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» тармағын таңдап, оған электрондық цифрлық қолтаңба (ЭСҚ) арқылы кіріп, деректемелерге өзгеріс енгізу;
Показать полностью.

2. БЖЗҚ-ның кез келген бөлімшесі арқылы, бірақ карантин уақытында алдын ала жазылу керектігін ескертеміз. Сайттың басты бетіндегі «Электрондық қызмет көрсету» қосымша бетіне өтіп, «Қызмет алу кезегін брондау» баннерін басып, әрі қарай Сіз біздің филиалымызға келуге болатын ыңғайлы уақытты өз бетіңізше таңдай аласыз.

ЭСҚ-ны қашықтан egov.kz сайтында алуға болатындығын атап өткіміз келеді.

Сонымен қатар, кезекші қызметкерлерге осы мәселені шешу үшін қоңырау шала аласыз. ҚР бойынша кезекші қызметкерлердің тізімі enpf.kz сайтында «Байланыс» бөлімінде орналасқан.

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена


ОТВЕТ: Добрый день, уважаемый вкладчик! Есть два способа актуализации персональных данных:

1. на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» воспользуйтесь услугой «Внести изменения и (или) дополнения в реквизиты», войдите на страницу с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
Показать полностью.

2. через любое отделение ЕНПФ, но хотим предупредить, что в период карантина необходимо предварительно записаться. Необходимо на главной странице сайта перейти по вкладке «Электронные сервисы», далее кликнуть на баннер «Забронировать очередь на обслуживание», после чего вы можете самостоятельно выбрать удобное для вас время посещения филиала.

Хотим отметить, что ЭЦП можно получить удаленно на сайте egov.kz.

Также, Вы можете позвонить дежурным сотрудникам для решения данного вопроса. Список дежурных сотрудников по РК размещен на сайте enpf.kz в разделе «Контакты».

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

Жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме келесі мәліметтерді көрсетеді:
• Зейнетақы жинақтарының сомасын
• Есептелген инвестициялық кірістің сомасын
• Комиссиялық сыйақы мөлшерін
• Зейнетақы жарналарының, сыйақылардың, аударымдардың сомасын
Показать полностью.
• Зейнетақы жинақтарының және/немесе ұсталған ЖТС төлемдерінің мөлшерін
• Инфляция туралы ақпарат

***

Выписка с вашего индивидуального пенсионного счета покажет:
• Сумму пенсионных накоплений
• Сумму начисленного инвестиционного дохода
• Величину комиссионного вознаграждения
• Сумму пенсионных взносов, пени, переводов
• Сумму выплат пенсионных накоплений и/или удержанного ИПН
• Информацию об инфляции

БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ запись закреплена

БЖЗҚ-ның 200-ге жуық бөлімшесі жұмыстарын қызмет көрсетудің қалыптасқан күндізгі режимінде, қауіпсіздіктің барлық санитарлық шараларын сақтай отырып жалғастыруда.

Алдын ала жазылудың қажет екенін естеріңізге саламыз. Күндізгі режимде қабылдауға жазылуды enpf.kz корпоративтік сайтында екі-үш әрекетпен-ақ оп-оңай іске асыруға болады.
Показать полностью. Сайттың басты бетіндегі «Электрондық қызмет көрсету» қосымша бетіне өтіп, «Қызмет алу кезегін брондау» баннерін басып, әрі қарай Сіз біздің филиалымызға келуге болатын ыңғайлы уақытты өз бетіңізше таңдай аласыз.

Филиалдардың жұмыс тәртібі жұмыс күндері 9:00-ден 18:00-ге дейін, сенбі және жексенбі – демалыс күндері. Түскі үзіліс кезінде, яғни 13:00-ден 14:00-ге дейін операциялық зал желдетуге, ылғалды шүберекпен сүртіп алуға және дезинфекциялауға/кварцтауға жабылады. Сонымен қатар жұмыс күнінің бірінші және екінші жартысында жұмыс үстелін, орындықтарды, есік тұтқаларын және т.б. дезинфекциялауға арналған 15 минуттық екі техникалық үзіліс қарастырылған.

Около 200 отделений ЕНПФ продолжают работу в привычном очном режиме обслуживания при соблюдении всех санитарных мер безопасности.

Рекомендуется предварительная запись. Записаться на очный приём можно на корпоративном сайте enpf.kz буквально в два-три клика. Необходимо на главной странице сайта перейти по вкладке «Электронные сервисы», далее кликнуть на баннер «Забронировать очередь на обслуживание», после чего вы можете самостоятельно выбрать удобное для вас время посещения филиала.

Режим работы филиалов в будние дни с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье - выходные дни. Во время перерыва с 13:00 до 14:00 операционные залы закрываются на проветривание, влажную уборку и дезинфекцию/кварцевание. Предусмотрены также два технических перерыва по 15 минут в первой и второй половине дня для дезинфекции рабочих поверхностей, стульев, ручек дверей, поручней и т.д., проветривания помещений. Кроме того, внутри отделений очерчены специальные обозначения для соблюдения социального дистанцирования.


Существующая на сегодняшний день в Российской Федерации система пенсионного обеспечения предполагает, что трудовая пенсия состоит из 3 частей: базовая, страховая, накопительная.

Формированием последней же трудоспособный гражданин может управлять, решая оставлять ли накопления в ПФР либо инвестировать в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Бесплатно по России

НПФ представляют собой специализированные некоммерческие организации, созданные для аккумулирования денежных средств, направленных на пенсионное страхование и занимающиеся социальным обеспечением. Негосударственные пенсионные фонды являются открытыми структурами, деятельность которых абсолютно прозрачна для всех граждан. Перечисление денежных средств на накопителый капитал пенсии в ПФР более выгодно, чем в государственный пенсионный фонд, в силу большей процентной ставки.

Что такое национальный негосударственный пенсионный фонд

«Национальный негосударственный пенсионный фонд» представляет собой один из самых крупных НПФ в стране. Он существует уже более 21 года и за это время привлек внушительное количество клиентов: 400 тысяч лиц физических и более 3 тысяч организаций различных форм собственности.

Национальный НПФ был организован в 1997 году на территории Республики Татарстан. Основным инвестором и инициатором нового проекта выступила одна из ведущих компаний в нефтяном секторе РФ – ПАО «Татнефть» в сотрудничестве с банком «Зенит». Чуть позже к вышеупомянутым компаниям добавился и ряд других, действующих на территории Татарстана и за его пределами.

Первоначальной задачей фонда было обеспечение бесперебойной материальной поддержки работникам компании «Татнефть» при выходе на пенсию. Это было крайне актуально в период конца 90-х годов, когда вся система социального обеспечения в России находилась в коллапсе. Однако в тех непростых условиях фонду удалось успешно реализовать свою задачу и к 2004 году он начал деятельность в рамках обязательного пенсионного страхования.

«Национальный НПФ» предлагает своим клиентам широкий спектр услуг в рамках пенсионного страхования. Это и программы обязательного страхования пенсионных накоплений и корпоративные пенсионные программы, привлекательные как для самих работников, так и для компаний-клиентов в целом.

Особого внимания заслуживают индивидуальные программы добровольного страхования. Для примера следует остановиться на программе «Достаток», условия которой оптимально подходят для работающих пенсионеров. Ее основным преимуществом является то, что часть трудовой пенсии может быть использована в качестве взноса на регулярной основе. К другим особенностям следует отнести:

 • минимальный взнос – 1 тыс. рублей ежемесячно;
 • возможность получения средств в любой момент после достижения возраста выхода на пенсию;
 • выплаты производятся в течение любого периода, но не менее 4 лет;
 • возможность назначения правопреемников застрахованного лица в случае его преждевременной смерти.

В век цифровых технологий и практически повсеместного распространения Интернета «Национальный НПФ» активно развивает дистанционные формы обслуживания своих клиентов. Действует официальный сайт фонда — www.nnpf.ru, посетив который, можно узнать всю актуальную информацию о предоставляемых им услугах и действующих программах пенсионного страхования.

Также на сайте имеется интерактивный калькулятор суммы будущей пенсии. Если информации на сайте недостаточно и возникают дополнительные вопросы, то в этом случае действует служба обратной связи, готовая предоставить всю необходимую информацию в деталях.

Для постоянных клиентов действует личный кабинет, где в режиме реального времени можно узнать относительно состояния текущих накоплений.


Задачи и функции фонда

К основным задачам, которые ставит перед собой «Национальный НПФ», следует отнести:

 • накопление и сбережение денежных средств всех вкладчиков, доверивших свою пенсию фонду;
 • защита пенсионных накоплений клиентов от возможных экономических рисков;
 • расширение филиальной сети в регионах страны;
 • наращивание числа клиентов за счет более выгодных для них программ по сравнению с другими НПФ;
 • привлечение корпоративных клиентов.

Функции фонда на данный момент:

 • заключение договоров пенсионного страхования с гражданами и организациями;
 • аккумулирование денежных средств на пенсионных счетах;
 • организация инвестиций средств для обеспечения их доходности;
 • назначение и выплата пенсий своим участникам;
 • разработка и реализация комплекса мер для защиты пенсионных накоплений.

Принципы работы фонда

Принципами работы АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» являются:

Деятельность фонда совершенно прозрачна. Каждый его клиент и участник может ознакомиться со всеми отчетными документами в любое время. Кроме этого, «Национальный НПФ» является членом соответствующей профилю его деятельности СРО, что обеспечивает постоянный внешний контроль деятельности всех исполнительных структур фонда.

 1. Грамотное инвестирование с заботой о клиентах.

«Национальный НПФ» тщательно разрабатывает стратегию инвестиций финансовых средств с учетом текущей рыночной конъюнктуры, что гарантированно не только вернет их назад, но и принесет дополнительный доход клиентам.

 1. Безопасность размещения пенсионных накоплений.

Пенсионные накопления, аккумулированные в фонде, не «сгорят» даже в случае его банкротства, так как они защищены согласно действующему законодательству. Кроме этого, на размещенные на счетах фонда денежные средства не может быть наложено взыскание ни со стороны государственных структур, ни со стороны частных кредиторов.

«Национальный негосударственный пенсионный фонд» является надежной и стабильной организацией, которой можно доверить свои пенсионные накопления. Вложения в этот НПФ – удобный способ не только сохранить, но и значительно приумножить их.

Отзывы о НПФ

А я доверила накопительную часть пенсии данной организации, несмотря на отговоры друзей и знакомых. Хочу сказать, что ни разу не пожалела о сделанном. Я провела анализ и сделала вывод, что фонд занимает одно из лидирующих мест по доходности накоплений с пенсионных отлислений. Кроме того, мне понравилось оформление документации и сам договор.

Почитав отзывы на просторах интернета, решил написать свой. Национальный НПФ не первый в моем опыте. Я сменил 2 организации, поэтому мне есть с чем сравнивать. Отличное отношение, направленное на комфорт для людей, договор предложили оформить прямо по месту моей работы. Кроме того, показатели фонда отличные, прошло уже 4 года и никаких претензий или нареканий у меня нет. Всем советую.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть интервью с генеральным директором Национального НПФ:

Выписка ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС

Финансовая (Бухгалтерская) отчетность за 2019 г.

О компании:
АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" ИНН 7714323994, ОГРН 1147799009181 зарегистрировано 10.06.2014 в регионе Москва по адресу: 127051, г Москва, бульвар Цветной, дом 2. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 150 000 000,00 руб. читать далее.

Руководителем организации является: Генеральный Директор - Касина Светлана Алексеевна, ИНН 772600784308. У организации 0 Учредителей. Основным направлением деятельности является "деятельность негосударственных пенсионных фондов". На 01.01.2020 в АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" числится 44 сотрудника.

В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. У АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" зарегистрировано судебных процессов: 1 (в качестве "Ответчика"), 7 (в качестве "Истца"), Официальный сайт АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" – NPFT. . E-mail АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" - 1270. . Контакты (телефон) АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" - +7 (. .

Дополнительные ОКВЭД


Цель обработки персональных данных:

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 0,00 руб. ↓ -0.22 млн. (221 522,91 руб. за 2018 г.)

- на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: 8 249 600,49 руб. ↓ -3.83 млн. (12 076 100,79 руб. за 2018 г.)

- на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 1 958 590,35 руб. ↓ -1.17 млн. (3 127 029,82 руб. за 2018 г.)

В качестве Поставщика: , на сумму
В качестве Заказчика: , на сумму

Товарные знаки

Больше информации об организации - в Премиум доступе

Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.

Генеральный директор (руководитель юридического лица)
КАСИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, ИНН: 772600784308

АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" ИНН 7714323994
(аффилированность ? )

Учреждённые: 1 Представительства: 0
Управляемые: 0 Филиалы: 0

Описание деятельности компании:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ", краткое наименование: АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ". Действует с 10.06.2014, присвоены: ИНН 7714323994, КПП 770201001, ОГРН 1147799009181, ОКПО 43467688, основной ОКВЭД - "деятельность негосударственных пенсионных фондов". Работает по 1 направлению. Имеет 1 лицензию. Организация насчитывает 0 филиалов. Учреждённых компаний: 1, Представительств: 0, Управляемых: 0. Всего связанных с АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" 1 компания. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании - нет. Финансовая отчетность АО "НПФ "ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ" - отсутствует.

Как получить клиентов
с помощью портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Получите Базу Клиентов с КОНТАКТАМИ онлайн!
на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Как правильно проверить контрагентов ?
Узнай на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС!

Компании КОНКУРЕНТЫ. Всего найдено: 128
В регионе Москва с ОКВЭД 65.30.
Разместить рекламу по всем компаниям

Внимание: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации (ООО, ЗАО, АО), рекомендуем проверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет, Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства.

Проверка на блокировку расчетного счета организации доступна
в Премиум доступе

Информация

Высшим должностным лицам субъектов РФ:
- определить в границах соответствующего субъекта территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;
- приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей;
- установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Настоящий указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):
- непрерывно действующие организации;
- медицинские и аптечные организации;
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
- иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.

Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ.

Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, государственным органам субъектов РФ и органам местного самоуправления, организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность служащих и работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов и организаций.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Информация

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. N 434

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4
Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1
2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79
5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 апреля 2020 г. № 479 Внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 8 апреля, № 0001202004080046), следующие изменения:а) раздел 2 дополнить позицией следующего содержания: "Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14"; б) дополнить разделом 10 следующего содержания: "10. Деятельность в области здравоохранения Стоматологическая практика 86.23"

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434

Читайте также: